Program

Většina programu probíhá venku. Dopoledne tráví děti čas v lese, na louce, poli, u potoka apod., odpoledne na zahradě případně v zázemí skupiny.

Program vychází z Plánu výchovy a péče - oficiální dokument pro všechny provozovatele dětských skupin.

 

Režim dne

  7:00 – 8:30       příchod dětí, volná hra

  8:30 – 9:00       přivítání, zahájení dne ranním kruhem

  9:00 – 11:30     pobyt v přírodě, dopolední aktivity dle Plánu výchovy a péče, činnosti dle roční doby

11:30 – 12:00     oběd

12:00 – 12:15     vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12:15 – 13:45     odpočinek (spánek nebo klidová činnost)

13:45 – 14:00     odpolední svačina

14:00 – 16:00     tvořivé aktivity, volná hra, vyzvedávání dětí

 

Nabídka dalších aktivit (plavání, koně, tvořivé dílny, keramika, angličtinka, lanové aktivity, akce pro rodiče, veřejnost…)